Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozostałe rezerwy
Pozycja grupowania:
Rezerwy
Jednostka
miary
Ogółem
krótkoterminowa
długoterminowa