Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Pozycja grupowania:
Rozliczenia międzyokresowe
Jednostka
miary
ogółem
dotacje z budżetu państwa
dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego