Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zobowiązania ogółem
Pozycja grupowania:
Wymagalność
Pozycja grupowania:
Zobowiązania wobec
Jednostka
miary
ogółemogółem
ogółemZUS
ogółemPFRON
ogółemEnergia, gaz, woda
ogółemPracownicy
ogółemPozostałe
w tym wymagalneogółem
w tym wymagalneZUS
w tym wymagalnePFRON
w tym wymagalneEnergia, gaz, woda
w tym wymagalnePracownicy
w tym wymagalnePozostałe