Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Należności
Pozycja grupowania:
Wymagalność
Pozycja grupowania:
Należności wobec
Jednostka
miary
ogółemogółem
ogółemNarodowy Fundusz Zdrowia
ogółemMinisterstwo Zdrowia
ogółemSamodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
ogółemPodmioty prowadzące działalnośc leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III
ogółemPozostałe
w tym wymagalneogółem
w tym wymagalneNarodowy Fundusz Zdrowia
w tym wymagalneMinisterstwo Zdrowia
w tym wymagalneSamodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
w tym wymagalnePodmioty prowadzące działalnośc leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III
w tym wymagalnePozostałe