Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze
Pozycja grupowania:
Lekarze pracujący
Pozycja grupowania:
Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Jednostka
miary
razemogółem udzielający świadczeń
razemzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
razemzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
razempracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
specjaliściogółem udzielający świadczeń
specjaliścizatrudnieni na podstawie stosunku pracy
specjaliścizatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
specjaliścipracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
pracujący w podstawowej opiece zdrowotnejogółem udzielający świadczeń
pracujący w podstawowej opiece zdrowotnejzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
pracujący w podstawowej opiece zdrowotnejzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
pracujący w podstawowej opiece zdrowotnejpracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
rodzinniogółem udzielający świadczeń
rodzinnizatrudnieni na podstawie stosunku pracy
rodzinnizatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
rodzinnipracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
pediatrzyogółem udzielający świadczeń
pediatrzyzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
pediatrzyzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
pediatrzypracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach