Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Położne
Pozycja grupowania:
Położne pracujące
Pozycja grupowania:
Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Jednostka
miary
ogółemogółem udzielający świadczeń
ogółemzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
ogółemzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
ogółempracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach
pracujące w podstawowej opiece zdrowotnejogółem udzielający świadczeń
pracujące w podstawowej opiece zdrowotnejzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
pracujące w podstawowej opiece zdrowotnejzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
pracujące w podstawowej opiece zdrowotnejpracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach