Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opieka profilaktyczna nad kobietą badania cytodiagnostyczne
Pozycja grupowania:
Badania cytodiagnostyczne kobiet
Jednostka
miary
kobiety zbadane cytologicznie
kobiety zbadane cytohormonalnie