Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady patronażowe oraz badania bilansowe
Pozycja grupowania:
Porady patronażowe oraz badania bilansowe, wiek niemowląt
Pozycja grupowania:
Porady patronażowe oraz badania bilansowe, liczba niemowląt
Jednostka
miary
1-4 tydzieńliczba niemowląt podlegających badaniu
1-4 tydzieńliczba niemowląt zbadanych
1-4 tydzieńliczba niemowląt karmionych wyłącznie piersią
1-4 tydzieńliczba niemowląt karmionych mieszanie
1-4 tydzieńliczba niemowląt karmionych sztucznie
2-6 miesiącliczba niemowląt podlegających badaniu
2-6 miesiącliczba niemowląt zbadanych
2-6 miesiącliczba niemowląt karmionych wyłącznie piersią
2-6 miesiącliczba niemowląt karmionych mieszanie
2-6 miesiącliczba niemowląt karmionych sztucznie
9 miesiącliczba niemowląt podlegających badaniu
9 miesiącliczba niemowląt zbadanych
9 miesiącliczba niemowląt karmionych wyłącznie piersią
9 miesiącliczba niemowląt karmionych mieszanie
9 miesiącliczba niemowląt karmionych sztucznie
12 miesiącliczba niemowląt podlegających badaniu
12 miesiącliczba niemowląt zbadanych
12 miesiącliczba niemowląt karmionych wyłącznie piersią
12 miesiącliczba niemowląt karmionych mieszanie
12 miesiącliczba niemowląt karmionych sztucznie