Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Schorzenia rozpoznane u dzieci i młodzieży objętych opieką czynną
Pozycja grupowania:
Liczba rozpoznanych schorzeń u dzieci i młodzieży
Pozycja grupowania:
Liczba osób, u których stwierdzono schorzenie
Jednostka
miary
Nowotwory C00-C97, D00-D48ogółem
Nowotwory C00-C97, D00-D48osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Niedokrwistość D50-D59ogółem
Niedokrwistość D50-D59osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Choroby tarczycy E00-E07ogółem
Choroby tarczycy E00-E07osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Cukrzyca E10-E14ogółem
Cukrzyca E10-E14osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Niedożywienie E40-E46ogółem
Niedożywienie E40-E46osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Otyłość E65-E68ogółem
Otyłość E65-E68osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Zaburzenia odżywiania F50ogółem
Zaburzenia odżywiania F50osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Upośledzenie umysłowe F70-F79ogółem
Upośledzenie umysłowe F70-F79osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Padaczka G40ogółem
Padaczka G40osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Dziecięce porażenie mózgowe G80ogółem
Dziecięce porażenie mózgowe G80osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52ogółem
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Choroba nadciśnieniowa I10-I15ogółem
Choroba nadciśnieniowa I10-I15osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Alergie, dychawica oskrzelowa J45ogółem
Alergie, dychawica oskrzelowa J45osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Alergie pokarmowe K52.2ogółem
Alergie pokarmowe K52.2osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Alergie skórne L27.2ogółem
Alergie skórne L27.2osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41ogółem
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Choroby układu moczowego N00-N23ogółem
Choroby układu moczowego N00-N23osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Wady rozwojowe układu nerwowego Q00-Q07ogółem
Wady rozwojowe układu nerwowego Q00-Q07osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28ogółem
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Wady rozwojowe narządów płciowychogółem
Wady rozwojowe narządów płciowychosoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Wady rozwojowe aberracje chromosomoweogółem
Wady rozwojowe aberracje chromosomoweosoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Wady rozwojowe inneogółem
Wady rozwojowe inneosoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Zaburzenia rozwoju R62ogółem
Zaburzenia rozwoju R62osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Zaburzenia rozwoju fizycznego R62.8ogółem
Zaburzenia rozwoju fizycznego R62.8osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego R62.2ogółem
Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego R62.2osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia