Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Schorzenia rozpoznane u dzieci i młodzieży objętych opieką czynną
Pozycja grupowania:
Liczba rozpoznanych schorzeń u dzieci i młodzieży
Pozycja grupowania:
Liczba osób objętych opieką czynną, wiek dzieci
Jednostka
miary
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 0-2
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 3-4
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 5-9
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 10-14
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 15-18
Niedokrwistość D50-D59w wieku 0-2
Niedokrwistość D50-D59w wieku 3-4
Niedokrwistość D50-D59w wieku 5-9
Niedokrwistość D50-D59w wieku 10-14
Niedokrwistość D50-D59w wieku 15-18
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 0-2
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 3-4
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 5-9
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 10-14
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 15-18
Cukrzyca E10-E14w wieku 0-2
Cukrzyca E10-E14w wieku 3-4
Cukrzyca E10-E14w wieku 5-9
Cukrzyca E10-E14w wieku 10-14
Cukrzyca E10-E14w wieku 15-18
Niedożywienie E40-E46w wieku 0-2
Niedożywienie E40-E46w wieku 3-4
Niedożywienie E40-E46w wieku 5-9
Niedożywienie E40-E46w wieku 10-14
Niedożywienie E40-E46w wieku 15-18
Otyłość E65-E68w wieku 0-2
Otyłość E65-E68w wieku 3-4
Otyłość E65-E68w wieku 5-9
Otyłość E65-E68w wieku 10-14
Otyłość E65-E68w wieku 15-18
Zaburzenia odżywiania F50w wieku 0-2
Zaburzenia odżywiania F50w wieku 3-4
Zaburzenia odżywiania F50w wieku 5-9
Zaburzenia odżywiania F50w wieku 10-14
Zaburzenia odżywiania F50w wieku 15-18
Upośledzenie umysłowe F70-F79w wieku 0-2
Upośledzenie umysłowe F70-F79w wieku 3-4
Upośledzenie umysłowe F70-F79w wieku 5-9
Upośledzenie umysłowe F70-F79w wieku 10-14
Upośledzenie umysłowe F70-F79w wieku 15-18
Padaczka G40w wieku 0-2
Padaczka G40w wieku 3-4
Padaczka G40w wieku 5-9
Padaczka G40w wieku 10-14
Padaczka G40w wieku 15-18
Dziecięce porażenie mózgowe G80w wieku 0-2
Dziecięce porażenie mózgowe G80w wieku 3-4
Dziecięce porażenie mózgowe G80w wieku 5-9
Dziecięce porażenie mózgowe G80w wieku 10-14
Dziecięce porażenie mózgowe G80w wieku 15-18
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia