Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Schorzenia rozpoznane u osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką czynną
Pozycja grupowania:
Liczba rozpoznanych schorzeń osób w wieku 19 lat i więcej
Pozycja grupowania:
Liczba osób objętych opieką czynną, wiek dorosłych
Jednostka
miary
Gruźlica A15-A19, B90w wieku 19-34
Gruźlica A15-A19, B90w wieku 35-54
Gruźlica A15-A19, B90w wieku 55-64
Gruźlica A15-A19, B90w wieku 65 i więcej
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 19-34
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 35-54
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 55-64
Nowotwory C00-C97, D00-D48w wieku 65 i więcej
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 19-34
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 35-54
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 55-64
Choroby tarczycy E00-E07w wieku 65 i więcej
Cukrzyca E10-E14w wieku 19-34
Cukrzyca E10-E14w wieku 35-54
Cukrzyca E10-E14w wieku 55-64
Cukrzyca E10-E14w wieku 65 i więcej
leczeni insulinąw wieku 19-34
leczeni insulinąw wieku 35-54
leczeni insulinąw wieku 55-64
leczeni insulinąw wieku 65 i więcej
Niedokrwistość D50-D64w wieku 19-34
Niedokrwistość D50-D64w wieku 35-54
Niedokrwistość D50-D64w wieku 55-64
Niedokrwistość D50-D64w wieku 65 i więcej
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59w wieku 19-34
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59w wieku 35-54
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59w wieku 55-64
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59w wieku 65 i więcej
Choroby układu krążenia I00-I99w wieku 19-34
Choroby układu krążenia I00-I99w wieku 35-54
Choroby układu krążenia I00-I99w wieku 55-64
Choroby układu krążenia I00-I99w wieku 65 i więcej
przewlekła choroba reumatyczna I05-I09w wieku 19-34
przewlekła choroba reumatyczna I05-I09w wieku 35-54
przewlekła choroba reumatyczna I05-I09w wieku 55-64
przewlekła choroba reumatyczna I05-I09w wieku 65 i więcej
choroba nadciśnieniowa I10-I15w wieku 19-34
choroba nadciśnieniowa I10-I15w wieku 35-54
choroba nadciśnieniowa I10-I15w wieku 55-64
choroba nadciśnieniowa I10-I15w wieku 65 i więcej
choroby naczyń mózgowych I60-I69w wieku 19-34
choroby naczyń mózgowych I60-I69w wieku 35-54
choroby naczyń mózgowych I60-I69w wieku 55-64
choroby naczyń mózgowych I60-I69w wieku 65 i więcej
niedokrwienna choroba serca I20-I25w wieku 19-34
niedokrwienna choroba serca I20-I25w wieku 35-54
niedokrwienna choroba serca I20-I25w wieku 55-64
niedokrwienna choroba serca I20-I25w wieku 65 i więcej
przebyty zawał serca I25,2w wieku 19-34
przebyty zawał serca I25,2w wieku 35-54
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia