Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
Pozycja grupowania:
Dzialalnośc pracowni diagnostycznych, radioterapia
Pozycja grupowania:
Liczba urządzeń, liczba badań
Jednostka
miary
Akcelerator /przyśpieszacz/ liniowyliczba urządzeń
Akcelerator /przyśpieszacz/ liniowyliczba badań
Aparat do brachyterpii /bezpośredniej/liczba urządzeń
Aparat do brachyterpii /bezpośredniej/liczba badań