Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych, diagnostyka obrazowa
Pozycja grupowania:
Liczba urządzeń, liczba badań
Jednostka
miary
Tomograf komputerowyliczba urządzeń
Tomograf komputerowyliczba badań
Rezonans magnetycznyliczba urządzeń
Rezonans magnetycznyliczba badań
Mammografliczba urządzeń
Mammografliczba badań
Scyntografliczba urządzeń
Scyntografliczba badań