Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownie badań diagnostycznych
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych, pracownie badań czynnościowych
Pozycja grupowania:
Liczba urządzeń, liczba badań
Jednostka
miary
Echokardiografliczba urządzeń
Echokardiografliczba badań
Elektroencefalografliczba urządzeń
Elektroencefalografliczba badań
Elektromiografliczba urządzeń
Elektromiografliczba badań