Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne i śródoperacyjne
Pozycja grupowania:
Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny, aparaty operacyjne i śródoperacyjne
Pozycja grupowania:
Liczba urządzeń, liczba badań
Jednostka
miary
Mobilny tomograf komputerowyliczba urządzeń
Mobilny tomograf komputerowyliczba badań
Mobilny akcelerator liniowy – śródoperacyjna radioterapialiczba urządzeń
Mobilny akcelerator liniowy – śródoperacyjna radioterapialiczba badań