Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stanowiska porodowe w szpitalach ogólnych
Pozycja grupowania:
Stanowiska porodowe
Jednostka
miary
Stanowiska porodowe do porodów rodzinnych
Liczba stanowisk porodowych