Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze
Pozycja grupowania:
Zatrudnienie w WOMP lekarze
Jednostka
miary
Ogółem
zatrudnieni w ramach umowy o pracę
wykonujący zadania na innej podstawie niż stosunek pracy
Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne
specjaliści w dziedzinie medycyny pracy
Lekarze posiadający kwalifikacje do orzekania o chorobach zawodowych
Konsultanci – lekarze innych specjalności