Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki podstawowe służby medycyny pracy
Pozycja grupowania:
Jednostki podstawowe służby medycyny pracy liczba jednostek
Jednostka
miary
Liczba zarejestrowanych jednostek ogółem
samodzielne publiczne zoz
zakład podmiotu leczniczego
indywidualne praktyki lekarskie w tym specjalistyczne
grupowe praktyki lekarskie w tym specjalistyczne
Liczba lekarzy zobowiązanych do sporządzania sprawozdania MZ-35A