Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Konsultacje
Pozycja grupowania:
Działalność konsultacyjna wyszczególnienie
Pozycja grupowania:
Działalność konsultacyjna, liczba osób
Jednostka
miary
Badania przeprowadzone w trybie konsultacji dla jednostek podstawowych służby medycyny pracy [art. 17 pkt 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.)], opłacane ze środków budżetu województwaLiczba osób
Liczba orzeczeń wydanych w sprawie chorób zawodowychLiczba osób
Objęci ambulatoryjną rehabilitacją lecznicząLiczba osób
Objęci ambulatoryjną rehabilitacją leczniczą w związku z patologią zawodowąLiczba osób