Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odwołania od orzeczenia wydanego przez jednostkę podstawową SMP
Pozycja grupowania:
Działalność odwoławcza, liczba odwołań od orzeczeń wydanych przez jednostki podstawowe
Pozycja grupowania:
Działalność odwoławcza w ramach odwołania ucznia/studenta/uczestnika studium doktoranckiego, szkołę
Jednostka
miary
O istnieniu przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub studiówOgółem
O istnieniu przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub studiówLiczba odwołań w ramach odwolania przez ucznia/studenta/uczestnika studium doktoranckiego
O istnieniu przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub studiówLiczba odwołań w ramach odwolania przez szkołę
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejOgółem
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejLiczba odwołań w ramach odwolania przez ucznia/studenta/uczestnika studium doktoranckiego
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejLiczba odwołań w ramach odwolania przez szkołę
O braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub studiówOgółem
O braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub studiówLiczba odwołań w ramach odwolania przez ucznia/studenta/uczestnika studium doktoranckiego
O braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub studiówLiczba odwołań w ramach odwolania przez szkołę
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejOgółem
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejLiczba odwołań w ramach odwolania przez ucznia/studenta/uczestnika studium doktoranckiego
liczba przypadków potwierdzających orzeczenie jednostki podstawowejLiczba odwołań w ramach odwolania przez szkołę