Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szkolenia przeprowadzone w jednostkach podstawowych smp
Pozycja grupowania:
Dzialalność szkoleniowa, liczba szkoleń, liczba osób
Jednostka
miary
Liczba szkoleń prowadzonych w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy określonych w art. 17 pkt. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
liczba osób przeszkolonych w roku sprawozdawczym
Liczba osób przeszkolonych w ramach staży kierunkowych określonych w programie specjalizacji z medycyny pracy