Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników
Pozycja grupowania:
Badania pracowników
Jednostka
miary
Ogółem wydanych orzeczeń
badań wstępnych
badań okresowych
badań kontrolnych