Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wizytacje stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilaktyczną
Pozycja grupowania:
Wizytowane zakłady objęte profilaktyką
Jednostka
miary
Liczba wizytowanych zakładów pracy
Liczba wizytowanych stanowisk pracy