Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi
Pozycja grupowania:
Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej
Pozycja grupowania:
Pielęgniarki/psycholodzy
Jednostka
miary
zatrudnieni w tej samej jednostce podstawowej smppielęgniarki
zatrudnieni w tej samej jednostce podstawowej smppsycholodzy
umowy z osobami zatrudnionymi w innych podmiotach leczniczychpielęgniarki
umowy z osobami zatrudnionymi w innych podmiotach leczniczychpsycholodzy
umowy z pielęgniarką/psychologiem prowadzącymi działalność gospodarcząpielęgniarki
umowy z pielęgniarką/psychologiem prowadzącymi działalność gospodarcząpsycholodzy