Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pielęgniarki z wyższym wykształceniem
Pozycja grupowania:
Pielęgniarki wyższe wykształcenie
Pozycja grupowania:
Pracownicy medyczni zatrudnieni
Jednostka
miary
OgółemZatrudnieni ogółem
Ogółemw tym specjaliści
magister pielęgniarstwaZatrudnieni ogółem
magister pielęgniarstwaw tym specjaliści