Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Położne z wyższym wykształceniem
Pozycja grupowania:
Położne wyższe wykształcenie
Pozycja grupowania:
Pracownicy medyczni zatrudnieni
Jednostka
miary
OgółemZatrudnieni ogółem
Ogółemw tym specjaliści
magister położnictwaZatrudnieni ogółem
magister położnictwaw tym specjaliści