Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Badania uzupełniające
Pozycja grupowania:
Badania
Jednostka
miary
Chorzy na kiłę pozostający w obserwacji w dniu 31 XII roku ubiegłego
kobiety u krórych wykryto kiłę w czasie ciąży lub porodu
Hospitalizowani z powodu kiły (także podejrzenia)
Hospitalizowani z powodu rzeżączki