Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Jednostka
miary
Mammografliczba badań
MammografLiczba urządzeń
Rezonans magnetycznyliczba badań
Rezonans magnetycznyLiczba urządzeń
Scyntografliczba badań
ScyntografLiczba urządzeń
Tomograf komputerowyliczba badań
Tomograf komputerowyLiczba urządzeń