Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
Pozycja grupowania:
Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Jednostka
miary
Elektromiografliczba badań
ElektromiografLiczba urządzeń
Elektroencefalografliczba badań
ElektroencefalografLiczba urządzeń
Echokardiografliczba badań
EchokardiografLiczba urządzeń