Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne
Pozycja grupowania:
Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne
Pozycja grupowania:
Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny liczba urządzeń i zabiegów
Jednostka
miary
Mobilny akcelerator liniowy - śródoperacyjna radioterapiaLiczba wykonanych zabiegów
Mobilny akcelerator liniowy - śródoperacyjna radioterapiaLiczba urządzeń
Mobilny tomograf komputerowyLiczba wykonanych zabiegów
Mobilny tomograf komputerowyLiczba urządzeń