Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze
Pozycja grupowania:
Liczba lekarzy
Pozycja grupowania:
Personel pracujący
Jednostka
miary
Ogółemw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
OgółemUmowa cywilno-prawna ogółem
Ogółempełnozatrudnieni
OgółemUmowa o pracę ogółem
OgółemUdzielający świadczeń ogółem
Specjaliściw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
SpecjaliściUmowa cywilno-prawna ogółem
Specjaliścipełnozatrudnieni
SpecjaliściUmowa o pracę ogółem
SpecjaliściUdzielający świadczeń ogółem
Anastezjologiiw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
AnastezjologiiUmowa cywilno-prawna ogółem
Anastezjologiipełnozatrudnieni
AnastezjologiiUmowa o pracę ogółem
AnastezjologiiUdzielający świadczeń ogółem
Chirurgiiw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
ChirurgiiUmowa cywilno-prawna ogółem
Chirurgiipełnozatrudnieni
ChirurgiiUmowa o pracę ogółem
ChirurgiiUdzielający świadczeń ogółem
Położnictwa i ginekologiiw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
Położnictwa i ginekologiiUmowa cywilno-prawna ogółem
Położnictwa i ginekologiipełnozatrudnieni
Położnictwa i ginekologiiUmowa o pracę ogółem
Położnictwa i ginekologiiUdzielający świadczeń ogółem
Innych specjalności zabiegowychw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
Innych specjalności zabiegowychUmowa cywilno-prawna ogółem
Innych specjalności zabiegowychpełnozatrudnieni
Innych specjalności zabiegowychUmowa o pracę ogółem
Innych specjalności zabiegowychUdzielający świadczeń ogółem
chorób zakaźnychw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
chorób zakaźnychUmowa cywilno-prawna ogółem
chorób zakaźnychpełnozatrudnieni
chorób zakaźnychUmowa o pracę ogółem
chorób zakaźnychUdzielający świadczeń ogółem
psychiatrzyw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
psychiatrzyUmowa cywilno-prawna ogółem
psychiatrzypełnozatrudnieni
psychiatrzyUmowa o pracę ogółem
psychiatrzyUdzielający świadczeń ogółem
psychiatrzy I stopniaw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
psychiatrzy I stopniaUmowa cywilno-prawna ogółem
psychiatrzy I stopniapełnozatrudnieni
psychiatrzy I stopniaUmowa o pracę ogółem
psychiatrzy I stopniaUdzielający świadczeń ogółem