Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Położne
Pozycja grupowania:
Personel pracujący wykształcenie
Pozycja grupowania:
Personel pracujący
Jednostka
miary
ze specjalizacjąw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
ze specjalizacjąUmowa cywilno-prawna ogółem
ze specjalizacjąpełnozatrudnieni
ze specjalizacjąUmowa o pracę ogółem
ze specjalizacjąUdzielający świadczeń ogółem
magisterskie lub kierunek równoważnyw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
magisterskie lub kierunek równoważnyUmowa cywilno-prawna ogółem
magisterskie lub kierunek równoważnypełnozatrudnieni
magisterskie lub kierunek równoważnyUmowa o pracę ogółem
magisterskie lub kierunek równoważnyUdzielający świadczeń ogółem
wykształcenie wyższew wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
wykształcenie wyższeUmowa cywilno-prawna ogółem
wykształcenie wyższepełnozatrudnieni
wykształcenie wyższeUmowa o pracę ogółem
wykształcenie wyższeUdzielający świadczeń ogółem
Ogółemw wymiarze nie mniejszym jak pełny etat
OgółemUmowa cywilno-prawna ogółem
Ogółempełnozatrudnieni
OgółemUmowa o pracę ogółem
OgółemUdzielający świadczeń ogółem