Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność oddziału ratunkowego
Pozycja grupowania:
działalność oddziału ratunkowego
Jednostka
miary
porady ambulatoryjne udzielone w ramach pomocy nocnej i świątecznej zrealizowane w strukturze szpitala
porady ambulatoryjne
zakwalifikowani do planowego przyjęcia
przewiezieni do innego szpitala
z powodu braku miejsc
Liczba odmów