Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalu
Pozycja grupowania:
Liczba zabiegów operacyjnych
Jednostka
miary
przy zastosowaniu blokady regionalnej
przy zastosowaniu blokady centralnej
w znieczuleniu ogólnym
Liczba zabiegów
w znieczuleniu miejscowym
w znieczuleniu regionalnym