Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność Oddziału Ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
Pozycja grupowania:
Działalność oddziału ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
Pozycja grupowania:
Liczba przerwań ciąży/wiek
Jednostka
miary
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wady mnogie (wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym)w wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wady mnogie (wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym)w wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wady mnogie (wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym)w wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wady mnogie (wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym)w wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wady mnogie (wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym)w wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wady mnogie (wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym)w wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wady mnogie (wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym)Razem
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wada izolowana (dotycząca jednego układu lub organu w badaniu obrazowymw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wada izolowana (dotycząca jednego układu lub organu w badaniu obrazowymw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wada izolowana (dotycząca jednego układu lub organu w badaniu obrazowymw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wada izolowana (dotycząca jednego układu lub organu w badaniu obrazowymw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wada izolowana (dotycząca jednego układu lub organu w badaniu obrazowymw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wada izolowana (dotycząca jednego układu lub organu w badaniu obrazowymw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady somatycznej przy prawidłowym kariotypie wada izolowana (dotycząca jednego układu lub organu w badaniu obrazowymRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej ze współistniejącymi wadami somatycznymiRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej bez współistniejących wad somatycznychw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej bez współistniejących wad somatycznychw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej bez współistniejących wad somatycznychw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej bez współistniejących wad somatycznychw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej bez współistniejących wad somatycznychw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej bez współistniejących wad somatycznychw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomowe niesklasyfikowane gdzie indziej bez współistniejących wad somatycznychRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim bez współistniejących wad somatycznychw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim bez współistniejących wad somatycznychw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim bez współistniejących wad somatycznychw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim bez współistniejących wad somatycznychw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim bez współistniejących wad somatycznychw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim bez współistniejących wad somatycznychw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem męskim bez współistniejących wad somatycznychRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 35 lat i więcej
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 30-34 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 25-29 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 21-24 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku 18-20 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiw wieku poniżej 18 lat
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim ze współistniejącymi wadami somatycznymiRazem
W związku z wystąpieniem wady genetycznej inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim bez współistniejących wad somatycznychw wieku 35 lat i więcej
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia