Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Porody w szpitalach ogólnych
Pozycja grupowania:
Przyjęto porodów
Jednostka
miary
inne (np. kleszczowe, próżnociąg)
z cięć cesarskich
fizjologiczne
Przyjęte porody ogółem