Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
Pozycja grupowania:
dzieci niepełnosprawne
Pozycja grupowania:
dzieci wypisane w ciągu roku
Pozycja grupowania:
wiek
Jednostka
miary
Niepełnosprawni prawnieWypisane0 lat
Niepełnosprawni prawnieWypisane1 rok
Niepełnosprawni prawnieWypisane4 lata i więcej
Niepełnosprawni prawnieWypisane3 lata
Niepełnosprawni prawnieWypisane2 lata