Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
Pozycja grupowania:
zaburzenie
Pozycja grupowania:
wiek
Jednostka
miary
Inneleczeni w wieku 65 i więcej lat
Inneleczeni w wieku 30-64 lat
Inneleczeni w wieku 19-29 lat
Inneleczeni w wieku 0-18 lat
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)leczeni w wieku 65 i więcej lat
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)leczeni w wieku 30-64 lat
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)leczeni w wieku 19-29 lat
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)leczeni w wieku 0-18 lat
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)leczeni w wieku 65 i więcej lat
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)leczeni w wieku 30-64 lat
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)leczeni w wieku 19-29 lat
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)leczeni w wieku 0-18 lat
Zaburzenia nastroju – afektywne (F30-F39)leczeni w wieku 65 i więcej lat
Zaburzenia nastroju – afektywne (F30-F39)leczeni w wieku 30-64 lat
Zaburzenia nastroju – afektywne (F30-F39)leczeni w wieku 19-29 lat
Zaburzenia nastroju – afektywne (F30-F39)leczeni w wieku 0-18 lat
Zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez schizofrenii) (F21-F29)leczeni w wieku 65 i więcej lat
Zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez schizofrenii) (F21-F29)leczeni w wieku 30-64 lat
Zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez schizofrenii) (F21-F29)leczeni w wieku 19-29 lat
Zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez schizofrenii) (F21-F29)leczeni w wieku 0-18 lat
Schizofrenia (F20)leczeni w wieku 65 i więcej lat
Schizofrenia (F20)leczeni w wieku 30-64 lat
Schizofrenia (F20)leczeni w wieku 19-29 lat
Schizofrenia (F20)leczeni w wieku 0-18 lat
Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19)leczeni w wieku 65 i więcej lat
Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19)leczeni w wieku 30-64 lat
Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19)leczeni w wieku 19-29 lat
Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19)leczeni w wieku 0-18 lat
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)leczeni w wieku 65 i więcej lat
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)leczeni w wieku 30-64 lat
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)leczeni w wieku 19-29 lat
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)leczeni w wieku 0-18 lat
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00- F09)leczeni w wieku 65 i więcej lat
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00- F09)leczeni w wieku 30-64 lat
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00- F09)leczeni w wieku 19-29 lat
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00- F09)leczeni w wieku 0-18 lat
Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymileczeni w wieku 65 i więcej lat
Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymileczeni w wieku 30-64 lat
Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymileczeni w wieku 19-29 lat
Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymileczeni w wieku 0-18 lat