Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leczeni z zaburzeniami psychicznymi zamieszkali na wsi
Pozycja grupowania:
płeć (o, m)
Pozycja grupowania:
wiek leczonego
Jednostka
miary
Ogółemleczeni w wieku 65 i więcej lat
Ogółemleczeni w wieku 30-64 lat
Ogółemleczeni w wieku 19-29 lat
Ogółemleczeni w wieku 0-18 lat
Mężczyźnileczeni w wieku 65 i więcej lat
Mężczyźnileczeni w wieku 30-64 lat
Mężczyźnileczeni w wieku 19-29 lat
Mężczyźnileczeni w wieku 0-18 lat