Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie na oddziałach psychiatrycznych
Pozycja grupowania:
formy zatrudnienia
Jednostka
miary
Lekarze pracujący w ramach umów cywilnoprawnych
Lekarze pełnozatrudnieni
Lekarze ogółem na umowach o pracę