Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłacone godziny zatrudnionych na umowach o pracę
Pozycja grupowania:
kadra
Jednostka
miary
pracownicy socjalni
terapeuci zajęciowi
instruktorzy terapii uzależnień
specjaliści terapii uzależnień
psycholodzy
pielęgniarki
lekarze