Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Urządzenia w pracowniach badań czynnościowych
Pozycja grupowania:
rodzaj aparatu
Jednostka
miary
Elektromiograf
Elektroencefalograf
Echokardiograf