Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zachorowania
Pozycja grupowania:
wiek
Jednostka
miary
75 lat i więcej
65 - 74
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10-14
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ogółem