Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zachorowania
Pozycja grupowania:
miejsce zamieszkania
Jednostka
miary
Miasto powyżej 100 tys. ludności
Miasto 50-99 tys. ludności
Miasto 20-49 tys. ludności
Miasto poniżej 20 tys. ludności
Wieś
Miasto - razem
Ogółem