Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czytelnicy w bibliotekach pedagogicznych
Pozycja grupowania:
Kategorie czytelników w bibliotekach pedagogicznych
Jednostka
miary
Ogółem
Nauczyciele
Studenci
Pozostali