Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czytelnicy w bibliotekach naukowych szkół wyższych
Pozycja grupowania:
Kategorie czytelników w bibliotekach naukowych
Jednostka
miary
Ogółem
Pracownicy uczelni
Studenci
Pozostali