Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy imprez
Pozycja grupowania:
Rodzaj imprezy-uczestnicy
Jednostka
miary
Szkolenia biblioteczne organizowane dla użytkowników w bibliotece
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę
Konferencje, seminaria
Imprezy on-line organizowane przez bibliotekę dla użytkowników
Imprezy stacjonarne organizowane przez bibliotekę dla użytkowników