Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania zorganizowanych imprez
Pozycja grupowania:
Rodzaj imprezy-godziny
Jednostka
miary
Szkolenia biblioteczne organizowane dla użytkowników w bibliotece
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę