Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zbiory biblioteczne - wpływy z zakupu
Pozycja grupowania:
Rodzaje zbiorów bibliotecznych-wpływy z zakupu
Jednostka
miary
Księgozbiór ogółem
Książki
Czasopisma
Liczba tytułów czasopism bieżących
Rękopisy
Stare druki
Mikroformy
Druki muzyczne
Dokumenty kartograficzne
Dokumenty graficzne
Normy, opisy patentowe
Materiały audiowizualne
w tym audiobooki
Inne zbiory
Zbiory specjalne
Dokumenty elektroniczne