Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj statku morskiej floty transportowej
Pozycja grupowania:
Typ statku morskiej floty transportowej
Jednostka
miary
Jacht motorowy
Jacht żaglowy
Wycieczkowiec (cruise passenger)
Wodolot pasażerski
Statek rekreacyjny
Pasażerski–katamaran
Pasażerski (bez wycieczkowców, nie katamaran)
Pasażerski(oprócz wycieczkowców)
Barka zbiornikowa
Barka kryta do ładunków suchych
Jacht
Wycieczkowiec
Barka otwarta (odkryta) do ładunków suchych
Barka do przewozu w systemie Lash- Seabee
Szalanda (barka samowyładowcza)
Barka pokładowa
Barka do ładunków suchych
Drobnicowo – kontenerowy
Drobnicowo – pasażerski
Ro-ro kontenerowy
Prom pasażersko-samochodowy
Prom kolejowo-samochodowy-pasażerski
Prom kolejowo-samochodowy
Prom pasażerski
Ro-ro pasażerski
Chłodniowiec
Drobnicowiec uniwersalny (niespecjalistyczny)
Pojazdowiec
Statek do przewozu żywego inwentarza
Statek do transportu materiałów radioaktywnych
Chemikaliowiec
Barkowiec (do transportu barek)
Kontenerowiec (pełnokentenerowiec)
Kontenerowiec (pełnokentenerowiec)
Rudowiec
Cementowiec
Masowiec
Ropomasowiec
Do ładunków masowych suchych
Barka - zbiornikowiec
Zbiornikowiec bunkrowy
Zbiornikowiec - gazowiec (do gazu ciekłego)
Zbiornikowiec chemikaliowiec (oprócz chemik. siarkowych)
Zbiornikowiec chemikaliowiec siarkowy
Zbiornikowiec - chemikaliowiec
Zbiornikowiec - produktowiec (produkty porafinacyjne)
Zbiornikowiec - ropowiec
Do ładunków masowych ciekłych